عملکرد مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی

عملکرد مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی

مخازن تحت‌فشار ارائه‌شده به همراه دستگاه‌های تصفیه آب خانگی زیرسینکی، نمونه‌ای کوچک‌شده از مخازن تحت‌فشاری هستند که در سیستم‌های تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) به کار می‌روند.

آب تصفیه‌شده در بخشی از این مخازن ذخیره می‌شود که از ماده‌ای به نام بوتیل ساخته شده است. هنگامی‌که نیاز به تخلیه آب و خروج آن از مخزن وجود دارد، فشار هوای موجود در کیسه هوای مخزن آب را از درون مخزن خارج می‌کند. لوله بالای مخزن، محل ورود و خروج آب تصفیه‌شده است و روی هر مخزن معمولاً مکانی برای تنظیم فشار هوای درون آن تعبیه شده است.

وقتی‌که مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی خالی است، باید فشاری برابر با ۵ psi تا ۱۰ psi داشته باشد. با ورود آب به مخزن از طریق ایجاد فشار توسط دستگاه تصفیه آب خانگی، فشار درون مخزن افزایش می‌یابد. دستگاه‌های تصفیه آب خانگی استاندارد دارای سوئیچی به نام سوئیچ قطع فشار بالا هستند که هنگامی‌که فشار آب درون مخزن به چیزی در حدود دوسوم فشار آب لوله‌کشی شهری رسید، تولید آب تصفیه‌شده را توسط دستگاه تصفیه آب خانگی متوقف می‌کنند؛ بنابراین اگر فشار آب شهری مثلاً ۶۰ psi باشد، آب تصفیه‌شده تا زمانی که فشار درون مخزن به چیزی در حدود ۴۰ psi برسد به آن وارد خواهد شد.

در شکل زیر نمایی از درون یک مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی نشان داده شده است. طراحی درون مخزن در مدل‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما این شکل ساده‌ترین و پرکاربردترین حالت طراحی یک مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی را نشان می‌دهد.

عملکرد مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی

تصورات غلط درباره مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی

بزرگ‌ترین تصور اشتباه پیرامون مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی مربوط به حجم ذخیره آن است. بسیاری بر این باورند که مخزن ذخیره حجم آبی معادل با مقدار بیان‌شده توسط سازنده مخزن را در خود نگه می‌دارد. این حجم درواقع حجم کل مخزن است و باید حجم کیسه هوای موجود در آن نیز در نظر گرفته شود. برای مثال در یک مخزن ذخیره ۴ گالن دستگاه تصفیه آب خانگی، تنها چیزی در حدود ۲٫۵ گالن آب ذخیره می‌شود.

یک اشتباه رایج دیگر پیرامون مخزن ذخیره، تصور تأثیرگذاری جنس بیرونی مخزن بر کیفیت آب درون آن است. درواقع آبی که ما می‌نوشیم هیچ‌گونه تماسی با مواد سازنده بخش بیرونی مخزن نداشته و آب درون مخزن تنها با ماده بوتیل که سازنده درون مخزن است تماس دارد. بوتیل هم بر اساس تحقیقات متعدد صورت‌گرفته یک ماده خنثی است و هیچ واکنشی با آب نخواهد داشت.

مخزن ذخیره، عامل برخی از حالت‌هایی است که در آن دستگاه تصفیه آب خانگی به‌خوبی عمل نمی‌کند. کمبود هوا در کیسه هوای مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی منجر به عدم تأمین آب تصفیه‌شده کافی در محل شیر برداشت می‌شود. این اتفاق در زمانی که فشار هوای درون کیسه بیش‌ازحد مجاز باشد نیز خواهد افتاد.

۱۳ دی ۱۳۹۶